Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 163 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 
24-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chỉ giới, quy mô xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 
18-07-2016 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Điều 7 của Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 
05-04-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, huyện Phú Quý. 
23-12-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách tập trung huyện. 
23-12-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2016. 
23-12-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về định mức khoán chi hoạt động các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2016. 
12-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Q uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 
12-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quý. 
21-09-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý. 
13-07-2015 Quyết định đính chính số 971/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý đính chính Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30/6//2015 của UBND huyện Phú Qúy về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện. 
30-06-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định về quy trình giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh trên địa bàn huyện Phú Quý. 
30-06-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Phú Quý. 
24-06-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý quyết định Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng huyện Phú Quý. 
05-05-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phú Quý. 
13-03-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn xã Long Hải, huyện Phú Quý. 
05-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Phú Quý. 
18-12-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2015. 
18-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2015. 
18-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định về định mức khoán chi hoạt động cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2015. 
Chuyển tới trang:  /9       Số văn bản mỗi trang: 
62,429,248 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner