Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 1328 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-01-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
08-01-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021 . 
07-01-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng . 
04-01-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
11-12-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận . 
26-11-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác. 
10-11-2020 Quyết định số 2781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc đính chính nội dung tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
05-11-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 
04-11-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
04-11-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2003/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp . 
30-10-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến, nhà hàng nổi, phương tiện thủy nội địa hoạt động phục vụ tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên các sông, hồ, đầm, vịnh, ven bờ biển và các đảo trên địa bàn tỉnh. 
13-10-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. 
07-10-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành . 
28-09-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 
22-09-2020 Quyết định số 2333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc đính chính thể thức và ngày có hiệu lực Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
15-09-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành . 
14-09-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh. 
21-08-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. 
31-07-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
28-07-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh . 
Chuyển tới trang:  /67       Số văn bản mỗi trang: 
30,797,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner