Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2019 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
19-12-2019 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân khai chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách tập trung tỉnh năm 2019 (nguồn thu sử dụng đất). 
19-12-2019 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. 
19-12-2019 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020. 
19-12-2019 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021. 
19-12-2019 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 của tỉnh. 
19-12-2019 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách của tỉnh năm 2018. 
19-12-2019 Nghị quyết số 91/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh. 
19-12-2019 Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Đặt tên đường, công viên trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi. 
19-12-2019 Nghị quyết số 88/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2020. 
19-12-2019 Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
19-12-2019 Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. 
19-12-2019 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 
19-12-2019 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
19-12-2019 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020. 
19-12-2019 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 
19-12-2019 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 -Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. (Phần tiếp theo Công báo số 08+09 ngày 07-02-2020). 
19-12-2019 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kết quả giám sát tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 
19-12-2019 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1. 
19-12-2019 Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,649,481 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner