Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 69 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-10-2020 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 
01-10-2020 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 
01-10-2020 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận . 
01-10-2020 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh; phân khai chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 và nguồn vốn dự phòng xổ số kiến thiết năm 2019. 
01-10-2020 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành ph́ Phan Thiết. 
01-10-2020 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ . 
01-10-2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc điều chỉnh, bổ sung vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân . 
01-10-2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Bệnh viện huyện Tánh Linh(1) . 
01-10-2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan xã Sông Phan, huyện Hàm Tân . 
01-10-2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh. 
22-07-2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 
22-07-2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh . 
22-07-2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . 
22-07-2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh. 
22-07-2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 
22-07-2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kè biển trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận . 
22-07-2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục sự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi bổ sung thực hiện năm 2020. 
22-07-2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần), huyện Hàm Thuận Nam . 
22-07-2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trạm bơm Hồng Liêm và hệ thống kênh tưới, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình . 
22-07-2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
29,493,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner