Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-06-2020 Quyết định số 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh . 
11-06-2020 Quyết định số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí thư viện trên địa bàn tỉnh. 
11-06-2020 Quyết định số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
11-06-2020 Quyết định số 04/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh . 
11-06-2020 Quyết định số 03/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 . 
11-06-2020 Quyết định số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh . 
08-05-2020 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 
08-05-2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
08-05-2020 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp bổ sung đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố năm 2020. 
08-05-2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án kè biển trên địa bàn tỉnh . 
08-05-2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận . 
08-05-2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. 
08-05-2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành . 
08-05-2020 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết . 
08-05-2020 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Đông Hà - Gia Huynh, huyện Đức Linh. 
08-05-2020 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân. 
08-05-2020 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà trung tâm Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận. 
08-05-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh . 
23-12-2019 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
19-12-2019 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân khai chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách tập trung tỉnh năm 2019 (nguồn thu sử dụng đất). 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
26,511,076 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner