Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 44 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-11-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2003/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp . 
30-10-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến, nhà hàng nổi, phương tiện thủy nội địa hoạt động phục vụ tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên các sông, hồ, đầm, vịnh, ven bờ biển và các đảo trên địa bàn tỉnh. 
13-10-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. 
07-10-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành . 
28-09-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 
22-09-2020 Quyết định số 2333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc đính chính thể thức và ngày có hiệu lực Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
15-09-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành . 
14-09-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh. 
21-08-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. 
31-07-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
28-07-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh . 
22-06-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh . 
10-06-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 
09-06-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
03-06-2020 Quyết định số 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Phan Thiết. . 
21-05-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ đơn giá Điều tra, đánh giá đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
21-05-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
20-05-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
06-04-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh . 
01-04-2020 Quyết định số 763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Tân . 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
29,626,140 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner