Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2019

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Quyết định số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 của tỉnh . 
07-12-2018 Quyết định số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 
07-12-2018 Quyết định số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . 
07-12-2018 Quyết định số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2019. 
07-12-2018 Quyết định số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu . 
07-12-2018 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2019 . 
07-12-2018 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 . 
07-12-2018 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X. 
07-12-2018 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 . 
07-12-2018 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước của tỉnh năm 2017. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
17,680,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner