Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-10-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển từ Suối Nước đến Hòa Thắng huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. 
22-10-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu Du lịch - Dịch vụ Bàu Trắng xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. 
26-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2-15) của thị trấn Lương Sơn. 
26-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Chợ Lầu. 
26-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 
26-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Bình năm 2012. 
26-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. 
26-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. 
24-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị du lịch ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (đoạn từ ranh Khu du lịch cộng đồng Hòa Thắng đến ranh quy hoạch Khu đô thị ven biển Hòa Thắng-Hòa Phú). 
24-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2020) của huyện Bắc Bình. 
24-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Bình giai đoạn 2011-2015. 
24-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
18,988,063 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner