Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2010

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-11-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 11, 12, 31, 32, 33, 34 của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND huyện Phú Quý. 
31-08-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Phú Quý. 
16-07-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ. 
14-06-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Thanh tra huyện. 
15-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn Tam nông tỉnh giao huyện phân khai. 
15-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giao huyện phân khai. 
24-02-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng. 
05-02-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010. 
27-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định lộ giới, chỉ giới và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý. 
31-12-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 
24-12-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 
01-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 20/10/2008 của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,747,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner