Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND' của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 của phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 của phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 của phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
13-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 của 14 phường thuộc thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc xử lý tình trạng rác, nước thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết từ nay đến năm 2010. 
26-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2007. 
22-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, danh mục các công trình trọng điểm và bức xúc của thành phố năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,644,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner