Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý tàu thuyền và phương thức thông tin, liên lạc với tàu thuyền của thị xã La Gi đang hoạt động trên biển phục vụ chỉ huy ứng cứu khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới. 
27-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành trình tự, thủ tục giải quyết nhu cầu đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã La Gi. 
06-08-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2006. 
06-06-2007 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy. 
21-05-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm gây dịch trong vụ mùa xuân hè và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã. 
15-05-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 
23-04-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
20-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thị xã La Gi. 
20-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý chợ La Gi. 
19-04-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã. 
16-04-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc triển khai đề án tổ chức củng cố phát triển lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU. 
16-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã La Gi. 
06-02-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về công tác thi đua - khen thưởng năm 2007. 
02-02-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo. 
31-01-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn trong mùa khô 2006 – 2007. 
26-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua Các phòng, ban trực thuộc thị xã hàng năm. 
26-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc triển khai thực hiện quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
24-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc thực hiện công tác ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 
23-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông thị xã La Gi. 
16-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn thị xã. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,644,946 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner