Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-09-2007 Quyết định số 6087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố. 
16-08-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết. 
05-07-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm thành phố Phan Thiết giai đoạn 2007 – 2010. 
21-06-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết. 
30-05-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và bố trí khu vực neo đậu phương tiện thủy nội địa và phương tiện nghề cá đoạn phía hạ lưu cầu Trần Hưng Đạo. 
14-02-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
12-01-2007 Quyết định đính chính số 273/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. 
11-01-2007 Quyết định đính chính số 209/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố. 
11-01-2007 Quyết định đính chính số 208/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa thành phố. 
09-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và quản lý hộ khẩu ở thành phố Phan Thiết. 
09-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết. 
05-01-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2004/QĐ-UBPT ngày 16/11/2004 của UBND thành phố Phan Thiết. 
04-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Đề án phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Phan Thiết giai đoạn 2006 – 2010. 
04-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2010. 
04-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết. 
29-12-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng hè phố trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
29-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
28-12-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch ở thành phố Phan Thiết. 
28-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 
26-12-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 06/2003/QĐ-UBPT ngày 22/12/2003 của UBND thành phố Phan Thiết. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,644,953 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner