Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2007 Nghị quyết số 439/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
31-07-2007 Nghị quyết số 438/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về bổ sung danh mục xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 
31-07-2007 Nghị quyết số 432/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2006 - 2010) của thị trấn Ma Lâm. 
31-07-2007 Nghị quyết số 431/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 của huyện Hàm Thuận Bắc. 
21-12-2006 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Hàm Thuận Bắc. 
21-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 
06-10-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 
06-10-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 
06-10-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 
06-10-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giải quyết việc làm của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 
06-10-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 
06-10-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,645,043 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner