Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 5-2012: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-05-2012 Quyết định số 939/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011-2016. 
16-05-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Hàm Tân. 
10-05-2012 Quyết định số 904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh. 
10-05-2012 Quyết định số 900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu, lưu chiểu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1.000; 1/2.000 và 1/5.000 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
27-04-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
24-04-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016. 
24-04-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) bao gồm cả trường hợp ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
17-04-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 
16-04-2012 Quyết định số 755/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Hướng dẫn lập quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020. 
13-04-2012 Quyết định số 733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2011. 
10-04-2012 Quyết định số 696/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu và kinh phí thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2012. 
10-04-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thứ cấp đầu tư trong nước vào Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
03-04-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc. 
03-04-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
18,300,506 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner