Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 9-2007: 46 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành trình tự, thủ tục giải quyết nhu cầu đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã La Gi. 
23-08-2007 Quyết định số 2184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ các quyết định có liên quan đến thu tiền đóng góp xây dựng trường học. 
21-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của UBND huyện về việc phê chuẩn Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 
21-08-2007 Quyết định số 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020. 
17-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc sửa đổi Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007. 
17-08-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 
16-08-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết. 
15-08-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
15-08-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2007. 
15-08-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
14-08-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ điểm b, khoản 1, Điều 1 của Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 
14-08-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
13-08-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Đức Linh đến năm 2010. 
10-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 
09-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 – 2010. 
08-08-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước tăng thu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2007. 
06-08-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Giấy phép kinh doanh. 
06-08-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2006. 
01-08-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Hàm Tân. 
31-07-2007 Nghị quyết số 439/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
28,645,436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner