Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 01-2007: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-01-2007 Mục lục số 07/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh danh mục văn bản đăng công báo năm 2007. 
25-12-2006 Chỉ thị số 50/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả hàng hóa thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sau cơn bão số 9. 
19-12-2006 Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2007. 
19-12-2006 Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2003/QĐ-UBBT ngày 01/8/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
19-12-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
18-12-2006 Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sai phạm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân. 
14-12-2006 Chỉ thị số 49/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân công, phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. 
13-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục công trình, nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 và Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 
12-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ năm 2007. 
12-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2007. 
12-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh Quy hoạch lại 03 loại rừng và kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010. 
12-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 
12-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2007. 
12-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010. 
12-12-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2007. 
12-12-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại Trạm Y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực. 
12-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2007. 
12-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 của tỉnh Bình Thuận. 
12-12-2006 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2007. 
12-12-2006 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,645,269 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner