Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 51 xuất bản ngày 05-08-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-07-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 10)
10-07-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 11 đến trang 18)
20-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 19 đến trang 20)
05-07-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm thành phố Phan Thiết giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 21 đến trang 34)
06-07-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phong. (từ trang 35 đến trang 41)
06-07-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phong. (từ trang 42 đến trang 49)
09-07-2007 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh giờ giấc làm việc hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh. (từ trang 50 đến trang 60)
32,023,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner