Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 48 xuất bản ngày 20-07-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 05)
27-06-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 06 đến trang 10)
21-06-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. (từ trang 11 đến trang 28)
22-06-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn năm 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 29 đến trang 35)
22-06-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Phú Quý đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 36 đến trang 42)
22-06-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Phú Quý. (từ trang 43 đến trang 44)
02-07-2007 Quyết định số 1681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 45 đến trang 46)
06-06-2007 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy. (từ trang 47 đến trang 50)
30,836,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner