Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 38 xuất bản ngày 06-05-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-04-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình. (từ trang 03 đến trang 05)
17-04-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc đề nghị công nhận Lương Sơn là đô thị loại V. (từ trang 06 đến trang 07)
17-04-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc đề nghị phân vạch điều chỉnh một phần địa giới hành Chính xã Lương Sơn cho xã Sông Bình, xã Hòa Thắng để thành lập thị trấn Lương Sơn. (từ trang 08 đến trang 09)
20-04-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Đức Linh. (từ trang 10 đến trang 15)
10-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2007. (từ trang 16 đến trang 20)
10-04-2007 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn 2020. (từ trang 21 đến trang 53)
33,816,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner