Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 29 xuất bản ngày 05-04-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-02-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Bệnh viện Lao Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
05-03-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bến bãi tại các bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận. (từ trang 05 đến trang 09)
14-02-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 10 đến trang 18)
17-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng huyện Bắc Bình. (từ trang 19 đến trang 23)
27-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bắc Bình. (từ trang 24 đến trang 28)
21-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2007. (từ trang 29 đến trang 35)
27-03-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 36 đến trang 39)
02-02-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo. (từ trang 40 đến trang 41)
06-02-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về công tác thi đua - khen thưởng năm 2007. (từ trang 42 đến trang 44)
29,625,013 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner