Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 20 xuất bản ngày 13-06-2017: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-05-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 03 đến trang 04)
16-05-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 05 đến trang 10)
22-05-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (trang 11)
05-06-2017 Quyết định số 1500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2017. (từ trang 12 đến trang 33)
04-05-2017 Quyết định số 1159/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan được quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 34 đến trang 35)
15-05-2017 Quyết định số 1263/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong và Bệnh viện huyện Tuy Phong. (từ trang 36 đến trang 37)
15-05-2017 Quyết định số 1265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh và Bệnh viện huyện Tánh Linh. (từ trang 38 đến trang 39)
15-05-2017 Quyết định số 1266/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc và Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 40 đến trang 41)
15-05-2017 Quyết định số 1267/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết và Bệnh viện thành phố Phan Thiết. (từ trang 42 đến trang 43)
15-05-2017 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam và Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 44 đến trang 45)
09-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh. (từ trang 46 đến trang 51)
30,638,999 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner