Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 15 xuất bản ngày 03-03-2007: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 03 đến trang 04)
29-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình giải quyết việc làm huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 05 đến trang 07)
29-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện trong năm 2007. (từ trang 08 đến trang 10)
29-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 11 đến trang 14)
29-12-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. (từ trang 15 đến trang 17)
29-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 18 đến trang 25)
29-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phân cấp nguồn thu, quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện, xã, thị trấn. (từ trang 26 đến trang 28)
29-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về định mức chi ngân sách cho các cơ quan trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2007. (từ trang 29 đến trang 32)
29-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 33 đến trang 43)
27-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng cơ bản năm 2007. (từ trang 44 đến trang 57)
29-12-2006 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2007. (từ trang 58 đến trang 59)
30,836,486 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner