Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 12 xuất bản ngày 16-02-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (từ trang 03 đến trang 05)
26-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007 - 2010 của huyện Phú Quý. (từ trang 06 đến trang 07)
26-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 08 đến trang 10)
26-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường tạo tiền đề phát triển bền vững giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 11 đến trang 14)
26-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. (từ trang 15 đến trang 17)
26-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về triển khai đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020. (từ trang 18 đến trang 21)
26-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Tam Thanh, Long Hải và Ngũ Phụng huyện Phú Quý. (từ trang 22 đến trang 23)
26-12-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng công viên cây xanh thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. (từ trang 24 đến trang 27)
03-01-2007 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Rà soát quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2010”. (từ trang 28 đến trang 43)
31,948,690 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner