Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 10 xuất bản ngày 14-02-2007: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Đức Linh. (từ trang 03 đến trang 04)
22-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 05 đến trang 07)
22-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của huyện năm 2007. (từ trang 08 đến trang 12)
22-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 13 đến trang 17)
22-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi và quy hoạch đất đai thích nghi các loại cây trồng giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 18 đến trang 30)
28-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ phát triền kinh tế xã hội các xã, thị trấn vùng biển, bãi ngang giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 31 đến trang 36)
28-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phát triển kinh tế nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 37 đến trang 42)
28-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. (từ trang 43 đến trang 44)
28-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 45 đến trang 49)
21-12-2006 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 50 đến trang 51)
28-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên 02 ban HĐND huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2004 – 2009. (từ trang 52 đến trang 53)
30,638,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner