Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 61 xuất bản ngày 20-12-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 05)
09-12-2009 Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2010. (từ trang 06 đến trang 07)
09-12-2009 Nghị quyết số 86/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2010. (từ trang 08 đến trang 14)
09-12-2009 Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2010. (từ trang 15 đến trang 19)
09-12-2009 Nghị quyết số 88/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thị xã La Gi. (từ trang 20 đến trang 23)
09-12-2009 Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng. (từ trang 24 đến trang 25)
17-11-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định thang điểm xếp loại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Phan Thiết. (từ trang 26 đến trang 30)
07-12-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy định cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn huyện Bắc Bình. (từ trang 31 đến trang 34)
02-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 35 đến trang 41)
01-12-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Phú Quý. (từ trang 42 đến trang 47)
08-12-2009 Quyết định số 3509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh một số nội dung của Chương trình Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và xúc tiến năng suất chất lượng của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 48 đến trang 50)
09-12-2009 Quyết định số 3512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng thu tiền vật tư, nguyên vật liệu thực hành các lớp đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo nghề công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (trang 51)
30,837,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner