Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 56 xuất bản ngày 20-11-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-10-2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
29-10-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn thị xã La Gi. (từ trang 05 đến trang 07)
07-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Hàm Tân. (từ trang 08 đến trang 30)
08-10-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân khai bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách huyện. (từ trang 31 đến trang 32)
15-10-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Tân. (từ trang 33 đến trang 39)
14-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế huyện Phú Quý. (từ trang 40 đến trang 46)
19-10-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tuy Phong. (từ trang 47 đến trang 48)
29-10-2009 Quyết định số 3091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về thẩm quyền phê duyệt và thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 49 đến trang 51)
32,022,878 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner