Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 42 xuất bản ngày 05-08-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 03 đến trang 05)
13-07-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 06 đến trang 08)
13-07-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về tỷ lệ phần trăm (%) thu nợ tiền sử dụng đất qua cấp quyền, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất. (từ trang 09 đến trang 10)
20-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 11 đến trang 16)
20-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 17 đến trang 20)
20-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 21 đến trang 22)
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển chợ thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. (từ trang 23 đến trang 25)
16-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 26 đến trang 28)
29-06-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 29 đến trang 32)
14-07-2009 Quyết định số 1906/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản các loại hình hoạt động của cơ sở thể thao. (từ trang 33 đến trang 51)
30,837,440 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner