Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 28 xuất bản ngày 20-04-2009: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-03-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 24)
24-03-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về điều chỉnh dự toán tổng chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2009. (từ trang 25 đến trang 26)
26-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 27 đến trang 41)
11-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chương trình giảm nghèo tỉnh giao huyện phân khai. (từ trang 42 đến trang 44)
11-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn “Tam nông” tỉnh giao huyện phân khai. (từ trang 45 đến trang 47)
25-03-2009 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục công trình đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã giai đoạn 2009 - 2010. (từ trang 48 đến trang 55)
30,835,304 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner