Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 20-01-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 63)
11-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2009. (từ trang 64 đến trang 65)
11-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2009. (từ trang 66 đến trang 70)
16-12-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 71 đến trang 76)
23-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Thành huyện Bắc Bình. (từ trang 77 đến trang 79)
23-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc công nhận Phan Rí Thành là đô thị loại V. (từ trang 80 đến trang 81)
24-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009. (từ trang 82 đến trang 84)
24-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 85 đến trang 91)
22-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2009. (từ trang 92 đến trang 95)
22-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009. (từ trang 96 đến trang 97)
22-12-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ tại Chợ thị xã La Gi. (từ trang 98 đến trang 99)
29,626,114 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner