Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 06 xuất bản ngày 06-01-2010: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2010. (từ trang 03 đến trang 04)
18-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2010. (từ trang 05 đến trang 09)
23-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 10 đến trang 18)
18-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2010. (từ trang 19 đến trang 23)
18-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2010. (từ trang 24 đến trang 27)
25-12-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về giao kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2010. (từ trang 28 đến trang 33)
29-12-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010. (từ trang 34 đến trang 49)
30,835,953 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner