Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 27 xuất bản ngày 01-07-2011: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-06-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 02 đến trang 10)
06-06-2011 Quyết định số 1238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch bổ sung nội dung công tác trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2011. (từ trang 11 đến trang 14)
07-06-2011 Quyết định số 1258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Thu ngân sách Nhà nước (phần thu nội địa) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015”. (từ trang 15 đến trang 32)
15-06-2011 Quyết định số 1305/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao bổ sung chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi công việc, chi sự nghiệp ngành 9 tháng còn lại trong năm 2011 để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. (từ trang 33 đến trang 39)
30,783,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner