Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 15 xuất bản ngày 30-01-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2010 Nghị quyết số 63/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2011. (từ trang 03 đến trang 04)
16-12-2010 Nghị quyết số 64/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 05 đến trang 07)
21-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2011. (từ trang 08 đến trang 10)
21-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai. (từ trang 11 đến trang 15)
21-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về phân bổ nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2010 huyện tự cân đối đầu tư xây dựng cơ bản. (từ trang 16 đến trang 20)
23-12-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011. (từ trang 21 đến trang 24)
23-12-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 25 đến trang 33)
21-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2011. (từ trang 34 đến trang 53)
31,947,714 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner