Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 01-01-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2010 Nghị quyết số 94/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 05)
03-12-2010 Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2011. (từ trang 06 đến trang 07)
03-12-2010 Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2011. (từ trang 08 đến trang 12)
13-12-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2011. (từ trang 13 đến trang 16)
13-12-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 17 đến trang 24)
13-12-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 25 đến trang 29)
22-10-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Tánh Linh. (từ trang 30 đến trang 36)
24-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh. (từ trang 37 đến trang 45)
03-12-2010 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 46)
25-11-2010 Quyết định số 3232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh số của Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của UBND huyện Hàm Tân. (từ trang 47 đến trang 48)
01-01-2011 Mục lục số 01/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh về danh mục văn bản đăng công báo năm 2010. (từ trang 49 đến trang 79)
31,947,834 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner