Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 24 xuất bản ngày 15-10-2006: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2006 Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Đề án Phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. (từ trang 03 đến trang 16)
27-09-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005. (từ trang 17 đến trang 18)
04-10-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ. (từ trang 19 đến trang 27)
27-07-2006 Quyết định số 972/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND thị xã. (từ trang 28 đến trang 34)
26-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 26/12/2005 của Huyện ủy Tánh Linh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 35 đến trang 45)
27-09-2006 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. (từ trang 46 đến trang 48)
41,458,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner