Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 20-08-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 14)
09-08-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 15 đến trang 37)
31-07-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020. kế hoạch sử dụng đất 05 năm đầu (2011 - 2015) của 05 phường: Phước Hội, Phước Lộc, Tân Thiện, Tân An và Bình Tân. (từ trang 38 đến trang 51)
31-07-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 52 đến trang 53)
31-07-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013. (từ trang 54 đến trang 55)
31-07-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013. (từ trang 56 đến trang 57)
31-07-2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 58 đến trang 60)
05-08-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2012. (từ trang 61 đến trang 62)
05-08-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 63 đến trang 66)
05-08-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm đầu (2011 - 2015) của thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. (từ trang 67 đến trang 72)
06-08-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thị xã La Gi. (từ trang 73 đến trang 98)
29-07-2013 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 99 đến trang 102)
30-07-2013 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã La Gi khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 103)
47,832,290 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner