Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 15 xuất bản ngày 18-05-2021: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-04-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh . (từ trang 03 đến trang 08)
07-05-2021 Quyết định số 1108/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Thuận Bắc . (trang 50)
29-04-2021 Quyết định số 1054/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Bình. (từ trang 38 đến trang 50)
27-04-2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bà Tá - Trà Tân. (từ trang 31 đến trang 33)
27-04-2021 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương . (từ trang 23 đến trang 31)
11-05-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh . (từ trang 13 đến trang 23)
27-04-2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Bình Thuận. (từ trang 33 đến trang 35)
10-05-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phân cấp quản lý Nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 08 đến trang 13)
27-04-2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh . (từ trang 35 đến trang 38)
47,971,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner