Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 15-6
7 văn bản
 
Số 02  ngày 25-6
8 văn bản
 
Số 03  ngày 30-6
5 văn bản
 
Số 04  ngày 05-7
2 văn bản
 
Số 05  ngày 10-7
6 văn bản
 
Số 06  ngày 15-7
11 văn bản
 
Số 07  ngày 20-7
10 văn bản
 
Số 08  ngày 25-7
7 văn bản
 
Số 09  ngày 30-7
12 văn bản
 
Số 10  ngày 05-8
8 văn bản
 
Số 11  ngày 10-8
5 văn bản
 
Số 12  ngày 15-8
14 văn bản
 
Số 13  ngày 20-8
10 văn bản
 
Số 14  ngày 25-8
16 văn bản
 
Số 15  ngày 30-8
14 văn bản
 
Số 16  ngày 05-9
9 văn bản
 
Số 17  ngày 10-9
16 văn bản
 
Số 18  ngày 15-9
8 văn bản
 
Số 19  ngày 20-9
9 văn bản
 
Số 20  ngày 25-9
8 văn bản
 
Số 21  ngày 30-9
6 văn bản
 
Số 22  ngày 05-10
7 văn bản
 
Số 23  ngày 10-10
9 văn bản
 
Số 24  ngày 15-10
6 văn bản
 
Số 25  ngày 20-10
4 văn bản
 
Số 26  ngày 30-10
6 văn bản
 
Số 27  ngày 15-11
5 văn bản
 
Số 28  ngày 30-11
6 văn bản
 
Số 29  ngày 05-12
6 văn bản
 
Số 30  ngày 10-12
8 văn bản
 
Số 31  ngày 15-12
10 văn bản
 
Số 32  ngày 30-12
3 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

261 văn bản gồm 236 văn bản quy phạm pháp luật và 25 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 6-2006
20 văn bản
 
Tháng 7-2006
48 văn bản
 
Tháng 8-2006
67 văn bản
 
Tháng 9-2006
56 văn bản
 
Tháng 10-2006
32 văn bản
 
Tháng 11-2006
11 văn bản
 
Tháng 12-2006
27 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
12 văn bản
 
UBND tỉnh
104 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
14 văn bản
 
HĐND huyện Bắc Bình
8 văn bản
 
HĐND huyện Đức Linh
9 văn bản
 
HĐND huyện Hàm Tân
4 văn bản
 
HĐND huyện Tánh Linh
10 văn bản
 
HĐND huyện Tuy Phong
9 văn bản
 
UBND thành phố Phan Thiết
7 văn bản
 
UBND thị xã La Gi
6 văn bản
 
UBND huyện Bắc Bình
7 văn bản
 
UBND huyện Đức Linh
8 văn bản
 
UBND huyện Hàm Tân
3 văn bản
 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
11 văn bản
 
UBND huyện Hàm Thuận Nam
4 văn bản
 
UBND huyện Phú Quý
21 văn bản
 
UBND huyện Tánh Linh
11 văn bản
 
UBND huyện Tuy Phong
11 văn bản
 
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
1 văn bản
 
Trung tâm Công báo
1 văn bản
 
 
62,423,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner