Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 12-08-2016: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định định mức và mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 04 đến trang 13)
15-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. (từ trang 14 đến trang 16)
15-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 17 đến trang 20)
15-07-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 21 đến trang 23)
15-07-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 24 đến trang 27)
22-07-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 28 đến trang 34)
26-07-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 35 đến trang 44)
27-07-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 45 đến trang 47)
01-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 48 đến trang 55)
02-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021. (từ trang 56 đến trang 60)
03-08-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020. (từ trang 61 đến trang 78)
21-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2015. (từ trang 79 đến trang 80)
21-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020 Nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai. (từ trang 81 đến trang 88)
21-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 89 đến trang 93)
15-07-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về thành lập thôn 11, xã Đa Kai, huyện Đức Linh. (trang 94)
08-07-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam khoá VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 95 đến trang 97)
08-07-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp Chế HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 98 đến trang 99)
47,792,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner