Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 24-01-2013: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Ông Dương Tấn Huyên. (trang 04)
26-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 05 đến trang 09)
26-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách tập trung và hỗ trợ có mục tiêu huyện phân khai. (từ trang 10 đến trang 14)
26-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2013. (từ trang 15 đến trang 16)
26-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. (từ trang 17 đến trang 18)
26-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc thông qua đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đức Tài và thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 19 đến trang 20)
26-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc Kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh năm 2013. (từ trang 21 đến trang 23)
26-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2013. (từ trang 24 đến trang 26)
26-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2013. (từ trang 27 đến trang 34)
26-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2020) của huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 35 đến trang 41)
26-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. (từ trang 42 đến trang 67)
24-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Nam năm 2013. (từ trang 68 đến trang 70)
24-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm huyện Hàm Thuận Nam năm 2013. (từ trang 71 đến trang 72)
24-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch ven biển xã Tân Tiến - Tân Thuận, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 73 đến trang 74)
24-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị du lịch ven biển Thuận Quý, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 75 đến trang 76)
24-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 77 đến trang 82)
24-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. (từ trang 83 đến trang 94)
24-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. (từ trang 95 đến trang 96)
24-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 97 đến trang 102)
24-12-2012 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2013. (từ trang 103 đến trang 104)
24-12-2012 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử cho thôi giữ chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 105)
24-12-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 106)
38,876,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner