Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 40 xuất bản ngày 15-07-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-06-2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2009 - 2010. (từ trang 03 đến trang 05)
29-06-2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 06 đến trang 09)
24-06-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. (từ trang 10 đến trang 12)
26-06-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định bổ sung chế độ bồi dưỡng cho người hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 13 đến trang 14)
26-06-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. (từ trang 15 đến trang 17)
23-06-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Phòng Nông nghiệp và PTNT với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi La Ngà (cơ sở 2). (từ trang 18 đến trang 22)
15-06-2009 Quyết định số 1596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 45/2003/QĐ-UBBT ngày 19/6/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2003 - 2005. (từ trang 23 đến trang 24)
24-06-2009 Quyết định số 1684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2009. (từ trang 25 đến trang 51)
38,873,379 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner