Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 23 xuất bản ngày 17-08-2018: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2018 Nghị quyết số 58/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉn . (từ trang 03 đến trang 100)
07-08-2018 Nghị quyết số 2030/QĐ-UBND của Về việc công bố việc đặt tên đường, công viên trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 50 đến trang 100)
20-07-2018 Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. (từ trang 23 đến trang 100)
20-07-2018 Nghị quyết số 59/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt Bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh . (từ trang 05 đến trang 100)
03-08-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 25 đến trang 100)
20-07-2018 Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 07 đến trang 100)
20-07-2018 Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Đặt tên đường, công viên trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 10 đến trang 100)
47,889,030 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner