Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 27 xuất bản ngày 15-11-2006: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-11-2006 Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thống nhất áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam khu vực Bình Thuận cho việc thành lập và sử dụng bản đồ trên địa bàn toàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
02-11-2006 Quyết định số 344/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Linh. (từ trang 05 đến trang 11)
01-11-2006 Quyết định số 1778/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định khung mức thu phí chợ trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 12 đến trang 14)
18-10-2006 Quyết định số 2602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế công nhận, khen thưởng các danh hiệu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. (từ trang 15 đến trang 31)
18-10-2006 Quyết định số 2948/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê duyệt Quy hoạch các vị trí bố trí pa-nô, áp-phích, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2020. (từ trang 32 đến trang 37)
44,321,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner