Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành: 150 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về xây dựng, phát triển thị trấn Lạc Tánh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 
28-07-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 của huyện Tánh Linh. 
28-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
28-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 
28-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2016 - 2020. 
28-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2016-2020. 
22-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh. 
22-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển nuôi thủy sản nước ngọt năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nâng cao giá trị vùng lúa chất lượng cao 3.000 ha năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về thực hiện Chương trình xây dựng chợ nông thôn và phát triển các khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển giao thông nội đồng gắn với kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của HĐND huyện. 
22-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. 
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
Chuyển tới trang:  /8       Số văn bản mỗi trang: 
62,333,526 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner