Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 54 xuất bản ngày 31-10-2014: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 13)
15-10-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận”. (từ trang 14 đến trang 21)
20-10-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 22 đến trang 23)
21-10-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 24 đến trang 33)
02-10-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Đức Linh. (từ trang 34 đến trang 38)
15-09-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2014. (từ trang 39 đến trang 41)
20-10-2014 Quyết định số 3411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 42 đến trang 51)
43,864,609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner