Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành: 131 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
26-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2016 - 2020. 
26-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015. 
26-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
08-07-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp Chế HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
08-07-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam khoá VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-07-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2016. 
04-07-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-07-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-07-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-07-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-07-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban 2 Ban HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-07-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành phần 2 Ban HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-07-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-07-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
23-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
23-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình hoạt động giám sátcủa HĐND huyện năm 2016. 
23-12-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2016. 
23-12-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
23-12-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
62,532,016 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner