Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 28 xuất bản ngày 01-06-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-05-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
14-05-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng Phí sử dụng cảng cá tại Cảng cá Phan Thiết ban hành kèm theo Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 05 đến trang 07)
14-05-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao, tập quân sự tập trung ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận. (từ trang 08 đến trang 12)
20-05-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. (từ trang 13 đến trang 15)
25-05-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. (từ trang 16 đến trang 17)
27-05-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng bến bãi tại các bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận. (từ trang 18 đến trang 25)
05-05-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thị xã La Gi. (từ trang 26 đến trang 32)
29-04-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định về công nhận sáng kiến của tổ chức, cá nhân trong quá trình thi đua thực hiện nhiệm vụ. (từ trang 33 đến trang 41)
26-04-2010 Quyết định số 899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 và Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 42 đến trang 43)
18-05-2010 Quyết định số 1071/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 22/1998/QĐ-CTUBND ngày 19/5/1998 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 44 đến trang 45)
29-04-2010 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Long, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 46 đến trang 48)
47,730,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner