Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 20-01-2016: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 11)
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2016. (từ trang 12 đến trang 13)
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc phê chuẩn sử dụng nguồn vốn quỹ đất để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2016. (từ trang 14 đến trang 15)
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục công trình trọng điểm của thành phố năm 2016. (từ trang 16 đến trang 18)
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2016. (từ trang 19 đến trang 23)
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 24 đến trang 30)
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. (từ trang 31 đến trang 45)
22-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016. (từ trang 46 đến trang 49)
22-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016. (từ trang 50 đến trang 51)
25-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Đức Linh. (từ trang 52 đến trang 78)
24-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016. (từ trang 79 đến trang 82)
11-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc huyện Tuy Phong. (từ trang 83 đến trang 87)
13-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. (từ trang 88 đến trang 98)
22-12-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2016. (từ trang 99 đến trang 101)
22-12-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của HĐND huyện. (từ trang 102 đến trang 103)
62,556,493 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner