Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 18-01-2016: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 02 đến trang 11)
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 12 đến trang 18)
22-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2016 nguồn vốn ngân sách tập trung và tiền đất huyện phân khai. (từ trang 19 đến trang 23)
22-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016. (từ trang 24 đến trang 37)
22-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. (từ trang 38 đến trang 71)
22-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2016. (từ trang 72 đến trang 79)
24-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. (từ trang 80 đến trang 103)
47,833,458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner