Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 719 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-08-2023 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1, huyện Hàm Thuận Bắc . 
17-08-2023 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Phan Thiết. 
17-08-2023 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 
17-08-2023 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
17-08-2023 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
17-08-2023 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Ké), thành phố Phan Thiết. 
17-08-2023 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) . 
17-08-2023 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du ịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài) thành phố Phan Thiết. 
17-08-2023 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn để lại phân khai sau) . 
17-08-2023 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân khai nguồn dự phòng xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025. 
13-07-2023 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 
13-07-2023 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh . 
13-07-2023 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022. 
13-07-2023 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 
13-07-2023 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh . 
13-07-2023 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh. 
13-07-2023 Nghị quyết số 32/NQ-HĐN của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2023 . 
13-07-2023 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 
12-07-2023 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phân bổ vốn sự nghiệp đối ứng ngân sách tỉnh năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 
12-07-2023 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm), thành phố Phan Thiết. 
Chuyển tới trang:  /36       Số văn bản mỗi trang: 
62,331,863 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner