Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 573 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Tân Thiện, thị xã La Gi . 
26-10-2021 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2021. 
26-10-2021 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới và nâng cấp Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã La Gi. 
26-10-2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 . 
26-10-2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh . 
26-10-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh . 
28-09-2021 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 . 
28-09-2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về sự tác động của việc thực hiện hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT của Dự án Cảng hàng không Phan Thiết . 
28-09-2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
28-09-2021 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
28-09-2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
28-09-2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
28-09-2021 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải . 
28-09-2021 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Phú Hội - Cẩm Hang - Sông Quao (đoạn từ Km20+000 đến Km31+000). 
28-09-2021 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết. 
28-09-2021 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Rừng Sến, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. 
28-09-2021 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 . 
28-09-2021 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 . 
28-09-2021 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phân khai kinh phí thường xuyên Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. 
28-09-2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
Chuyển tới trang:  /29       Số văn bản mỗi trang: 
41,278,846 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner